Bảo trì - Bảo dưỡng

 Bảo trì  bao gồm tất cả các hoạt động được thực hiện nhằm giữ cho thiết bị ở một tình trạng nhất định hoặc phục hồi thiết bị về trạng thái mới.

 

arrow
phone 0912 264 445